?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> title_temp 贵州会议旅游线路简述几种现场摆台形?- 贵州秀丽山水会展有限公?/title> <meta name="keywords" content="璐靛窞浼氳鏃呮父,璐靛窞浼氳鏃呮父绾胯矾" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <link href="/template/guizhouxiuli25004/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/guizhouxiuli25004/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head><body><h1><a href="http://wellstools.cn/">开云体育(中国)_最新版本_(2023已更新)安卓版/IOS苹果版下载</a></h1> <div id="imzgwmjtgd" class="top_t"> <div id="imzgwmjtgd" class="top_in"> <div id="imzgwmjtgd" class="lc"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/guizhouxiuli25004/images/s_btn.gif" align="top" style="margin-right:10px" > </form> </div> <div id="imzgwmjtgd" class="topnav1"> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('//www.wellstools.cn','贵州会议旅游线路简述几种现场摆台形?- 贵州秀丽山水会展有限公?)">收藏本站</span></a> </div> </div> </div> <div id="wrapper"> <div><img src="/template/guizhouxiuli25004/images/logo.jpg" width="1002" height="112" /></div> <div id="header"> <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="//download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="1002" height="300"> <param name="movie" value="/template/guizhouxiuli25004/images/banner.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="/template/guizhouxiuli25004/images/banner.swf" quality="high" pluginspage="//www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="1002" height="300" wmode="transparent"></embed> </object> <div id="imzgwmjtgd" class="logo" style="display:none"><img src="/uploads/logo/20130902053725.png" alt="贵州秀丽山水会展有限公? /></div> <div id="imzgwmjtgd" class="search"> </div> </div> <div id="imzgwmjtgd" class="menu"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><dl> <dd class="none"><a href="/"><span>??/span></a></dd> <dd><a href="/about/"><span>关于我们</span></a></dd> <dd><a href="/news/"><span>咨讯中心</span></a></dd> <dd><a href="/hyfw/"><span>会议服务</span></a></dd> <dd><a href="/news/hyly/"><span>会议旅游</span></a></dd> <dd><a href="/gghd/"><span>公关活动</span></a></dd> <dd><a href="/hczy/"><span>会场资源</span></a></dd> <dd><a href="/news/hyzs/"><span>会议知识</span></a></dd> <dd><a href="/hzzx/"><span>会展中心</span></a></dd> <dd><a href="/cgal/"><span>成功案例</span></a></dd> <dd><a href="/contact/"><span>联系我们</span></a></dd> </dl></td> </tr> </table> </div> <div id="imzgwmjtgd" class="sub_bg"> </div> <div id="imzgwmjtgd" class="main"> <div id="left"> <div id="imzgwmjtgd" class="leftbox_m"> <div id="imzgwmjtgd" class="leftbox_b"> <div id="imzgwmjtgd" class="leftbox"> <h1>特色服务</h1> <div id="imzgwmjtgd" class="submenu"> <dl> <dt><a href="/zdylb/" title="贵阳会议会展公司"> <p>贵阳会议会展公司</p></a></dt> <dt><a href="/hyfw/" title="会议服务"> <p>会议服务</p></a></dt> <dt><a href="/gghd/" title="公关活动"> <p>公关活动</p></a></dt> <dt><a href="/hczy/" title="会场资源"> <p>会场资源</p></a></dt> <dt><a href="/hzzx/" title="会展中心"> <p>会展中心</p></a></dt> <dt><a href="/cgal/" title="成功案例"> <p>成功案例</p></a></dt> </dl> </div> </div> </div> </div> <div id="imzgwmjtgd" class="jiange"> </div> <div id="imzgwmjtgd" class="leftbox_m"> <div id="imzgwmjtgd" class="leftbox_b01"> <div id="imzgwmjtgd" class="leftbox"> <h1>联系我们</h1> <div id="imzgwmjtgd" class="contact"> <ul><p>联系人:张?/p> <p>手机?3037881238</p> <p>座机?851-86878160</p> <p>邮箱?a href="mailto:1103013959@qq.com">1103013959@qq.com</a></p> <p>网址:www.wellstools.cn</p> <p>地址:贵阳市延安中路景天城大?5??/p> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="right"> <div id="imzgwmjtgd" class="right_m"> <div id="imzgwmjtgd" class="right_b"> <div id="imzgwmjtgd" class="right"> <div id="imzgwmjtgd" class="title"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="top"> <h1>新闻详细  <span>News</span></h1> </td> <td align="right" valign="top"> <div id="imzgwmjtgd" class="place"> 您所在的位置?a href="/">首页</a> > <a href="/news/hyzx/">行业资讯</a> > 详细内容 </div> </td> </tr> </table> </div> <div id="imzgwmjtgd" class="container"> <div id="imzgwmjtgd" class="content"> <h3>贵州会议旅游线路简述几种现场摆台形?/h3> <h6> 发布时间?018-05-30</h6> <div class="detail" id="zoom"><p> <span style="font-size:14px;">  下面<b>贵州会议旅游</b>线路给大家介绍几种现场摆台的形式?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  围桌式:适用于中式宴会,如答谢会、招待会、茶话会等等?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  剧院式:在会议厅内面向讲台摆放一排排座椅,间留有较宽的过道。特点:在留有过的情况下,最大程度地摆放座椅,最大限度地将空间利用起来,在有限的空间里可以最大限度容纳人?但参会者没有地方放资料,也没有桌子可用来记笔记。适用于新闻发布会、论坛、辩论会、启动仪式等等?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="font-size:14px;"><img src="/uploads/image/20180530/20180530091439_0707.jpg" alt="贵州会议旅游线路" width="521" height="366" title="贵州会议旅游线路" align="" /><br /> </span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  课桌式:会议室内将桌椅按排端正摆放或成“V”型摆放,按教室式布置会议室,每个座位的空间将根据桌子的大小而有所不同。此种桌型摆设可针对会议室面积和观众人数在安排布置上有一定的灵活?参会者可以有放置资料及记笔记的桌子,还可以最大限度容纳人数。适用于论坛、新闻发布会、研讨会、培训等等,这种形式便于听众作记?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  “U”型:将桌子连接着摆放成长方形,在长方形的前方开口,椅子摆在桌子外围,通常开口处会摆放放置投影仪的桌子,中间通常会放置绿色植物以做装?不设会议主持人的位置以营造比较轻松的氛围;多摆设几个麦克风以便自由发言;椅子套上椅套会显示出较高的档次?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  长方型:将会议室里的桌子摆成方形中空,前后不留缺口,椅子摆在桌子外围,通常桌子都会围上围裙,中间通常会放置较矮绿色植物,投影仪会有一个专用的小桌子放置在最前端。此种类型的摆桌常用?a href="/supply/53.html" target="_blank">学术研讨?/a>一类型的会议,前方设置主持人的位置,可分别在各个位置上摆放上麦克风,以方便不同位置的参会者发言;此种台型容纳人数较少,对会议室空间有一定的要求?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  鸡尾酒会式:以酒会式摆桌,只摆放供应酒水、饮料及餐点的桌子,不摆设椅子,以自由交流为主的一种会议摆桌形式,自由的活动空间可以让参会者自由交流,构轻松自由氛围会议摆台?/span> </p> <p> <span style="font-size:14px;">  这些就是<a href="/supply/77.html" target="_blank">贵州会议旅游线路</a>给大家介绍的现场摆台的形式啦?/span> </p><p><div>上一?<a href="183.html">简单讲讲贵州会议公司哪家好</a></div> <div>下一?<a href="181.html">贵阳会议公司介绍国际会议会场布置</a></div> </p></div> </div> <div id="imzgwmjtgd" class="tag">关标签?a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%bb%e1%d2%e9%c2%c3%d3%ce'>贵州会议旅游</a>,<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d6%dd%bb%e1%d2%e9%c2%c3%d3%ce%cf%df%c2%b7'>贵州会议旅游线路</a>,</div> <div id="imzgwmjtgd" class="comment"> <h2><p><span>相关信息</span></p></h2> <div id="imzgwmjtgd" class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/202.html"> 年会活动策划的十四个要素?/a></li> <li><a href="/news/197.html">贵州会议旅游—你了解会议旅游业吗?/a></li> <li><a href="/news/182.html">贵州会议旅游线路简述几种现场摆台形?/a></li> <li><a href="/news/174.html">贵州会议旅游线路:多功能会议厅的基本构成</a></li> </ul> </div> <h2><p><span>相关产品</span></p></h2> <div id="imzgwmjtgd" class="c_product_b"> <div> <h2><a href="/supply/77.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20131022030458.jpg?path=www.wellstools.cn/uploads/cp/20131022030458.jpg" alt="贵州会议旅游线路" /></a></h2> <h3><a href="/supply/77.html">贵州会议旅游线路</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/74.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20131022030531.jpg?path=www.wellstools.cn/uploads/cp/20131022030531.jpg" alt="贵州会议旅游公司" /></a></h2> <h3><a href="/supply/74.html">贵州会议旅游公司</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/73.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20131022022709.jpg?path=www.wellstools.cn/uploads/cp/20131022022709.jpg" alt="贵州会议旅游" /></a></h2> <h3><a href="/supply/73.html">贵州会议旅游</a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/59.html"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/11744/20130909054153.jpg?path=www.wellstools.cn/uploads/cp/20130909054153.jpg" alt="房地产经纪行业峰? /></a></h2> <h3><a href="/supply/59.html">房地产经纪行业峰?/a></h3> </div> </div> <div id="imzgwmjtgd" class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="imzgwmjtgd" class="clear"></div> </div> <div id="footer"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center"><div id="imzgwmjtgd" class="footnav"><a href="/">首页</a> | <a href="/about/">走近我们</a> | <a href="/news/">新闻资讯</a> | <a href="/supply/">产品中心</a> | <a href="/contact/">联系我们</a> Powered by </div> ) 贵州秀丽山水会展有限公? 专业生产:<a href="/" target="_blank">贵阳会议公司</a>,<a href="/supply/" target="_blank">贵阳会议旅游</a>,<a href="/news/" target="_blank">贵州会议旅游</a>等产?欢迎来电咨询! <div id="imzgwmjtgd" class="cityspread"> <strong>热门城市推广: </strong> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=xingyi" title="兴义" target="_blank" rel="nofollow">兴义</a> <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=douyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> </div> 备案号: </div></div></td> </tr> </table> </div> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools get-codes-bdshare"> <span class="bds_more">分享到:</span> <a class="bds_qzone"></a> <a class="bds_tsina"></a> <a class="bds_tqq"></a> <a class="bds_renren"></a> <a class="bds_t163"></a> <a class="shareCount"></a> </div> </div> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><script charset="UTF-8" id="LA_COLLECT" src="//sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"></script> <script>LA.init({id:"K2BoR6xoSggBCWze",ck:"K2BoR6xoSggBCWze"})</script> <a target="_blank" title="BOB(й繫˾_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ" href="http://www.aikelan.com.cn">BOB(й繫˾_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ</a> <a target="_blank" title="(й_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ" href="http://www.pepkex.cn">(й_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ</a> <a target="_blank" title="ֽE(йȫ_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ" href="http://www.lzya.cn">ֽE(йȫ_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ</a> <a target="_blank" title="E(йע_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ" href="http://www.wfhnjrzf.cn">E(йע_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ</a> <a target="_blank" title="E(йȫ_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ" href="http://www.hongcheng8.cn">E(йȫ_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ</a> <a target="_blank" title="(й˹_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ" href="http://www.myfuturevideo.com">(й˹_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ</a> <a target="_blank" title="E(йΧ_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ" href="http://www.h1mi857.cn">E(йΧ_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ</a> <a target="_blank" title="濪(й_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ" href="http://www.kdsi.cn">濪(й_°汾_(2023Ѹ£׿/IOSƻ</a> </body> <div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><thead id='9mNls'></thead><label id='AIM06'><blockquote id='CEnvF'></blockquote></label><p id='GajRd'></p><small id='m0OYO'><ul id='8Cdx6'><bdo id='n7qGo'><dir id='kTBMQ'></dir><noframes id='k9ZPc'><li id='KNdzc'></li></noframes><small id='VpCKW'></small><ins id='9HYGu'></ins><blockquote id='8EoeS'></blockquote></bdo></ul></small><fieldset id='GnQgu'></fieldset><span id='XIHa3'></span><tfoot id='nj9Ve'></tfoot><em id='tyNvj'></em><select id='9DQTp'></select><q id='M65rT'><sub id='QTV8G'><i id='w77ep'></i></sub><thead id='nRCSI'><strong id='ZJcCa'></strong></thead></q><ul id='J145T'></ul><dir id='cH82R'></dir><code id='3Npqm'><ins id='EybpR'></ins></code><bdo id='xBIg7'><label id='qa9lA'><pre id='d3Brk'><fieldset id='Z12nD'></fieldset></pre></label></bdo><big id='Z0fww'><ul id='JBlFe'><noframes id='AIXVN'></noframes><tfoot id='hrW9C'><sub id='bJWAO'><sup id='0l9gw'><p id='NGXV2'><legend id='xwmTw'></legend><noframes id='YZCg0'><dd id='FeQOc'><tbody id='Hd4UC'><td id='qnOSx'><optgroup id='xDejA'><strong id='5Uc5p'></strong></optgroup><address id='VfdLO'><ul id='mgPBj'></ul></address><big id='5FteZ'></big></td><table id='KNcsK'></table></tbody><pre id='kRDw9'></pre></dd><span id='vUtPf'><b id='UcWyr'></b></span></noframes></p></sup></sub></tfoot><option id='Bargp'></option></ul></big><address id='kHnJC'><abbr id='3kau1'></abbr></address><strike id='qRTtf'><font id='eLRMt'></font></strike><ul id='BXawy'><tbody id='3T5Xx'></tbody></ul><sup id='Jw7cA'><li id='ME54g'></li></sup><legend id='kU0YZ'></legend><label id='ctCtm'><i id='ZtPXX'><td id='wH2kK'><tfoot id='ipm7r'></tfoot><pre id='5VQ3C'></pre></td></i></label><strong id='KRXFi'><del id='RYlHv'></del></strong><button id='IqLKH'></button><p id='qQipe'><tbody id='fNTt9'><q id='6HcH5'><noscript id='rMK1M'><kbd id='iFjPf'></kbd></noscript></q></tbody></p><thead id='IvtYb'><table id='2NMza'><em id='nMBYx'></em><noscript id='88EHm'><dl id='kWOMe'><abbr id='7QU8y'></abbr></dl></noscript></table></thead><sup id='UHDjG'></sup><em id='Tt6rg'><sub id='r5MHR'><i id='PlVDP'><option id='lbMC6'></option></i><select id='VRRUf'><ul id='l3Oap'></ul></select></sub><center id='PissN'><i id='OcmB6'></i></center></em><button id='pjg5z'></button><kbd id='V5rsn'><table id='T6bnU'><em id='bLkm6'><strong id='yqMrb'><ol id='G3DZb'><option id='iYkHP'></option></ol></strong></em><blockquote id='MKXvu'><tfoot id='qLvWF'></tfoot><small id='UheIL'><b id='c2aGG'></b></small></blockquote><table id='0HY33'><sup id='3ACqf'><td id='5UDIh'><dt id='BXZ2O'><i id='X5ZWr'><label id='zY6n9'></label></i></dt></td><div id='qYObP'></div></sup></table></table><style id='eV6CC'></style></kbd><th id='ZjeRL'><noframes id='aNFAk'></noframes></th><div id='pci2S'></div><dt id='eRcLD'><dd id='eFosY'></dd><div id='gfC3d'></div></dt><style id='P3wzY'><acronym id='NZilr'><style id='WsFcT'></style></acronym></style><tr id='oPWsK'><dt id='xTt0x'><small id='u5W3E'></small></dt></tr><ins id='5kNwF'></ins><tt id='wQSde'></tt><big id='pJ2uQ'><form id='V0lIK'><tt id='BsksQ'></tt><fieldset id='6IwbD'><center id='TdpQw'><fieldset id='LPiHx'></fieldset></center><ol id='H7Tnv'><select id='X20sM'><style id='uTnsd'><q id='L0uQJ'></q><strong id='XtRJv'><tfoot id='mtk8e'><ul id='g2Olc'><legend id='EI873'></legend></ul></tfoot></strong></style><abbr id='eIdzj'><dfn id='0Z8NU'><noscript id='MuB8J'><sub id='opk2j'></sub></noscript><li id='EQcnF'></li></dfn></abbr></select><ol id='DecpI'></ol><dir id='dcyYF'></dir></ol></fieldset><abbr id='pprAv'><legend id='wwHnC'><acronym id='WzRMY'></acronym></legend><th id='pyfXy'></th></abbr><table id='xGZ5P'><strike id='6WRfR'><button id='J6NCt'></button></strike></table></form></big><button id='98UFW'><style id='hjZVS'></style></button><em id='exzBs'></em><code id='O8LAh'><dir id='SzxUA'><em id='KPBF4'></em></dir></code><thead id='1Wos1'></thead><dd id='rOKaq'><blockquote id='oRelL'><table id='HwqWd'><font id='MumuL'></font><strike id='IK0em'><optgroup id='CRt33'><abbr id='rihKa'><strong id='axKj3'></strong></abbr></optgroup></strike></table></blockquote></dd><center id='bvmj4'></center><strong id='nyOCq'></strong><small id='GJ5Rs'><q id='ROFYX'></q></small><font id='Hxmtt'></font><ul id='ypPWc'><abbr id='pTdCK'></abbr><dd id='ny1l9'><dd id='dc2Lv'><pre id='SoAst'></pre><ol id='v2Wvv'></ol><ins id='Ni4ZE'></ins></dd></dd><em id='9T3zb'><b id='WGBgf'></b><u id='sYtZU'><code id='EGL8L'></code></u></em></ul><label id='kYwCR'></label><tr id='x8Rh7'><style id='eFbRa'><blockquote id='ujBJI'><dfn id='mWtna'><label id='HH7L1'></label></dfn><th id='gH6nt'></th></blockquote></style><strong id='jwASN'><strike id='ZYuja'><q id='XWMZz'></q></strike></strong><legend id='vfbyz'></legend><tr id='xEjBk'></tr></tr><ul id='Zagq1'><label id='HJXx1'><li id='8TT7T'></li></label></ul><tbody id='yBjmn'><dir id='U6hlF'><abbr id='bFHY6'><font id='On9IX'></font></abbr></dir></tbody><bdo id='ZRdtD'><fieldset id='n9p9C'><ol id='LvfPb'></ol><noscript id='7v7oz'></noscript></fieldset><td id='535VZ'></td></bdo><fieldset id='bc0Bl'><option id='UUli4'><ul id='Qx1T0'><td id='VQiT4'><legend id='PA2X0'></legend><del id='tqTi3'></del><ins id='7XsEB'></ins><form id='l0XWR'><table id='1k7Vv'></table><th id='IEnpN'><tr id='oTl2j'><tt id='LkmC3'><dfn id='Dacp7'><select id='3fvrX'><optgroup id='W3wcc'><select id='EEfCB'></select></optgroup><del id='YdEFO'><small id='mMAu1'></small></del><dd id='aXv5n'><center id='ZhQZC'></center></dd></select></dfn><dfn id='Cj6B1'></dfn></tt></tr></th></form><dt id='vxjZO'></dt></td></ul></option><tbody id='gfUad'></tbody><q id='AGHLU'><strong id='qPbBW'></strong></q></fieldset><li id='0HCYm'></li><ul id='wXq00'></ul><button id='PicOs'></button><blockquote id='YDLPT'></blockquote><td id='6cu1X'><i id='tKeel'><span id='XiEP2'></span><style id='Y6uMs'><center id='tYUby'></center><strike id='rE4t6'><code id='XdvR2'><thead id='7mLa4'><button id='WSlXl'></button><div id='HOxXD'><legend id='4i0xA'></legend></div><li id='hstBF'></li></thead><abbr id='ZRVjy'></abbr></code></strike></style><dd id='UWWY5'><th id='LtuSF'></th></dd></i></td><style id='KM712'></style><optgroup id='NhfZb'><sup id='Pe8qT'><tbody id='O4kFe'></tbody><sup id='f8czB'></sup></sup></optgroup><select id='U2J43'><abbr id='JYq31'><address id='EvCK2'><strike id='SL6hT'></strike></address></abbr><address id='PYGep'><legend id='RjYOA'></legend></address></select><ol id='MKGyg'></ol><code id='WHm8C'></code><strike id='2Xfzp'><button id='sAJNv'></button><tr id='Db5QV'></tr></strike><center id='6uENk'><del id='z0LCn'><sup id='4ZeEf'></sup></del><dt id='ky9P3'><td id='3TgY8'></td></dt></center><sup id='qKls7'></sup><dt id='LQ1Mk'></dt><th id='BdJWc'><span id='2lNmv'></span><dd id='DwfHl'><td id='fdpY4'><code id='moQQ4'><center id='ZXtGM'></center><acronym id='n9BtO'><td id='hZlMa'><table id='Qf5CD'><bdo id='5EOh1'></bdo></table></td></acronym></code></td></dd></th><label id='IBbT9'></label><code id='nw43m'><kbd id='d3hJi'><big id='E5W4e'><u id='p2MYn'></u></big><th id='gtnm0'></th></kbd></code><form id='ujlPd'><dl id='W7SuA'></dl><th id='U7sA7'><button id='X9uu0'><dd id='0SUcL'></dd></button><form id='QYnF2'><address id='5jR42'></address></form></th><li id='5RCFv'><li id='ImBDu'></li><td id='tIm2A'><font id='i94na'><ol id='Myjdw'><select id='8SmDG'><blockquote id='LpzIc'><dd id='gGY9A'><table id='XrrSr'><dl id='iMwfT'></dl></table><form id='6pD3p'></form><fieldset id='FHyiy'><u id='Z097S'><i id='eiOZu'><div id='Mj5Wn'><table id='vhAVo'></table></div></i></u></fieldset><b id='vwhTK'></b></dd></blockquote><li id='vVHsG'><center id='IhPKL'><dir id='Xtu0n'></dir></center><table id='a9GVh'></table></li></select></ol><font id='VvRP5'></font></font></td></li></form><q id='xgM5c'><form id='C2owx'></form><blockquote id='sLvtV'><code id='EDtkz'></code></blockquote></q><abbr id='cXAIo'></abbr><sub id='w1wLZ'></sub><q id='0d2yi'><pre id='BFVHj'><em id='6e9M6'></em></pre></q><select id='yNn0N'><dt id='rcHq3'><tr id='KPeQQ'></tr></dt><small id='MFMGx'><noscript id='pT8ku'><strong id='9SVbD'></strong><tbody id='8YYMZ'></tbody></noscript></small></select><del id='TMx9H'><big id='8GLFH'><u id='VBf2H'></u></big></del><ul id='ABBpP'></ul><fieldset id='OPdOO'><ul id='JqGW5'></ul></fieldset><strike id='W2B18'><ins id='0hN9z'></ins><button id='TiBMI'></button></strike><span id='HN5Dc'></span><table id='GwI8k'><select id='dJSu9'><legend id='R0YLV'><bdo id='40o4I'></bdo></legend></select></table><kbd id='sXC17'></kbd><dd id='GoAgg'></dd><fieldset id='6vcTy'></fieldset><p id='ztEP4'><style id='zztaR'></style><table id='Tt11P'></table><strong id='Iya6U'></strong><ul id='S4SaO'></ul></p><ul id='ZjMod'></ul><label id='v8fmv'></label><dl id='KFIaj'><code id='4ECin'><q id='mxJBI'><option id='Gvh0Q'></option></q></code></dl><tr id='FLEbe'></tr><acronym id='qXf8w'></acronym><small id='VoNFe'><style id='d1aW1'><tt id='nAKWB'><option id='BJlQG'><dl id='a1fGZ'><ul id='0bH73'></ul><div id='gzFVB'><q id='8UewE'><fieldset id='QvujC'><noframes id='eaRJM'><label id='QLzBv'><u id='6jhPf'><fieldset id='cse4T'><pre id='Y6YvE'></pre></fieldset></u></label><tr id='REZlZ'></tr><address id='PF7dU'><abbr id='9t8tm'><tt id='E0ezF'><span id='YNzqC'><p id='yrBzN'><noframes id='jmwf6'><strike id='mWoLQ'></strike></noframes></p></span><dir id='And5h'><dir id='SuURp'><table id='Y1yZP'><pre id='eeISA'></pre></table><legend id='ydGAL'><dd id='V83y0'><sup id='SVCTf'></sup><del id='LJFjU'></del></dd><b id='dGUjY'></b><address id='sYGz1'></address><li id='hoGls'></li></legend></dir></dir></tt><abbr id='wQMtv'></abbr><blockquote id='UBvRH'></blockquote><center id='dyPUe'></center></abbr></address></noframes><div id='EJz8w'><center id='2twLs'><pre id='8ACH2'><b id='DprAS'><code id='67mX0'></code><table id='LkcMV'></table></b><optgroup id='5jWvw'><font id='IZIYB'></font><kbd id='dtbax'></kbd></optgroup></pre></center><noframes id='u0Y1d'></noframes></div></fieldset></q><address id='Xgoci'></address></div><dir id='HwL8V'></dir></dl></option></tt></style><div id='QrUZx'><i id='YNhls'></i></div></small><bdo id='OQD0O'></bdo><form id='M6lAP'><select id='MwmJ9'></select></form><code id='Y5UmY'><strong id='moLdU'><table id='VJmNJ'><table id='Q2MHy'></table><acronym id='gNpxG'></acronym></table></strong><q id='Mklsi'><label id='tfk2J'></label></q><span id='545xg'><address id='Afzo4'></address></span><noframes id='cSI19'><dfn id='VUPk2'><optgroup id='kOxPl'></optgroup></dfn><tfoot id='bds5A'><bdo id='QyveP'><div id='W7oA9'></div><i id='anaED'><dt id='4Mutx'></dt></i></bdo></tfoot></noframes></code><b id='JAa0y'></b><table id='pGplf'><acronym id='xXFYm'></acronym></table><q id='OxElm'><dfn id='YFom2'></dfn></q><p id='7N3lr'><noframes id='yS0H2'><ul id='qyvPz'></ul></noframes></p><select id='qRcuL'></select><acronym id='nSmrZ'></acronym><legend id='FijhJ'></legend><small id='dlYiC'><kbd id='LNd5R'></kbd></small><del id='OX877'></del><option id='qcYV6'><blockquote id='gD5KN'><ins id='nBLwW'><big id='pJ39X'><p id='eJnmY'><sup id='MOiN7'></sup></p><span id='zUpvI'></span><b id='DtxlC'><thead id='KrnEo'><option id='kcQhB'><span id='f60j2'></span></option></thead><table id='QYL8t'><ins id='BurOo'><option id='DlpXs'><sub id='7lQFn'></sub></option></ins></table></b><table id='XwT9O'></table></big></ins></blockquote></option><abbr id='J8al1'></abbr><p id='EUgD2'><label id='PRA2b'><tt id='q0IqV'><font id='9W4ZF'><li id='5oE7d'><ul id='tfNsU'></ul></li></font><tt id='EtfXT'><ul id='SfV7N'></ul></tt></tt><strong id='oUZD7'></strong><div id='YYCnP'></div><dir id='WelQ7'></dir><fieldset id='pqkAH'><option id='KehhH'></option></fieldset><pre id='74UGc'></pre></label><dfn id='4b7mr'><tr id='jza0p'></tr></dfn></p><fieldset id='FMzN8'><font id='ziz2E'><kbd id='C5vyc'></kbd><blockquote id='jMR7a'></blockquote></font><fieldset id='5d7kW'></fieldset></fieldset><optgroup id='Vh9yW'><em id='Zpklc'></em></optgroup><sub id='9OEkh'></sub><dfn id='YE4bK'></dfn><em id='9PIjh'></em><div id='HRd0v'><kbd id='BPo2l'><td id='skaeO'></td><dt id='nUkwe'><table id='EiHZl'></table></dt></kbd></div><option id='zk5KX'></option><span id='fIYrp'><big id='ill1K'><strong id='szN9Z'><button id='ODYxx'><td id='oFmfN'><tfoot id='ykoX6'></tfoot></td><sub id='rVOdg'><dl id='TvTZG'><dt id='bIuVW'><small id='eFIaH'></small></dt><button id='7wHnJ'><legend id='KwTO1'></legend></button><em id='88y5s'></em><thead id='HVJ3g'></thead><style id='sU02v'><table id='PlAsI'><tbody id='4Lnp9'></tbody><bdo id='6oADG'></bdo></table></style></dl></sub><label id='wMf9I'></label></button><noscript id='dkzDo'></noscript></strong></big></span><label id='t6Q5o'><ul id='lxP34'><b id='y6Ag8'><ol id='wTi6x'></ol><code id='tvfwT'><sub id='QPbtr'><ins id='FW8ep'><tt id='95tbX'></tt></ins></sub></code><b id='IIIKh'><sub id='Bl9al'><small id='ucDf6'></small><blockquote id='8ZukI'></blockquote><center id='GvwKy'><style id='M9w19'></style></center><label id='BzhiZ'><dt id='UXFos'></dt><p id='FQah8'><span id='Dt2ir'><noframes id='iKjDq'><fieldset id='ml8lF'></fieldset></noframes></span></p></label></sub><legend id='CYibU'></legend></b></b></ul></label><q id='56uqk'><tr id='ktf3c'><kbd id='ZvpM6'></kbd><th id='tgoJZ'><kbd id='2qO2N'></kbd></th></tr></q><li id='JZuTZ'></li><noframes id='QI9xd'></noframes><tt id='I9L8h'><th id='ZEqAB'></th><legend id='17vqm'><strong id='wKIl4'><big id='NrCML'></big></strong></legend></tt><sup id='v0wcw'><i id='rx3Jx'><small id='uEqCa'><ins id='wanAW'></ins></small><pre id='NEdGD'></pre></i></sup><td id='f0WEA'></td><center id='qF9wV'><thead id='Zinej'></thead></center><i id='DdW43'></i><style id='2uglG'><fieldset id='Ndb19'></fieldset></style><th id='17ZJq'></th><label id='rKyig'><form id='YF4Ql'></form></label><tbody id='nWjrt'></tbody><center id='JRkOM'><td id='V4L8X'></td><dl id='nEiy6'></dl></center><blockquote id='4sOX2'><acronym id='4PNWd'></acronym></blockquote><noscript id='vAzat'></noscript></div></html>